برچسب : کیمیا خودرو؛ لیزینگ؛ اختلاس

  • چهار زن جنجالی شرکت کیمیا خودرو
    چهار زن جنجالی شرکت کیمیا خودرو

    فرارو- اولین جلسه دادگاه شرکت کیمیا خودرو به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دادگاه ۱۵ متهم شرکت کیمیا خودرو آغاز شدبه گزارش خبرنگ ..