برچسب : کارکنان دولت

  • کارکنان دولت خانه‌دار می‌شوند
    کارکنان دولت خانه‌دار می‌شوند

    محمد اسلامی وزیر راه و شهر سازی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت که امروز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به طرح مسکن ملی گفت: مشارکت ها ..