برچسب : ولایت

  • اهمیت غدیر
    اهمیت غدیر

    بیش از 120هزار نفر در آخرین حج پیامبر ؟ص؟ حاضر بودند. در این حج آیه‌ای نازل شد: «ای پیامبر! آنچه را از جانب پروردگارت به سوی تو نا ..