برچسب : هاشمس

  • آیا هاشمی امام را گول زد؟
    آیا هاشمی امام را گول زد؟

    می گوئیم اینکه توهین به امام است. امام را چه فرض کردید؟ فردی بی اطلاع از اوضاع و بی اراده مقابل اطرافیان؟ می گویند مثل ماجرای حکمی ..