برچسب : زندگی

  • زندگی با ماسک
    زندگی با ماسک

    تفریح و نشاط از جایگاه ویژه ای در بین خانواده های ایرانی برخوردار است. با توجه به گستردگی مجدد ویروس کرونا و ایجاد وضعیت قرمز در ب ..

  • زندگی پیرزنی با پسرش در دستشویی “گلزار شهدا”
    زندگی پیرزنی با پسرش در دستشویی “گلزار شهدا”

    زندگی پیرزنی با پسرش در دستشویی "گلزار شهدا" در عالی‌‌شهر بوشهر. پسر جوان از خجالت سرش را پایین انداخته؛ مادر پیرش حیران نگاه می‌ک ..