برچسب : رجایی

  • قابل توجه آقای رییس جمهور …
    قابل توجه آقای رییس جمهور …

    در جهنم خدا یک جایی دارد که فشار عذابش مساوی است با گناه ۳۶ میلیون انسان . آنجا جای من است ... کلیپ قابل تامل و هشدار دهنده از ..

  • توصیه های ما به دولت دوازدهم
    توصیه های ما به دولت دوازدهم

    کسانی که دهه شصت را درک کرده اند با شنیدن نام رجایی و باهنر، رفتار انقلابی، مردمی بودن و مطیع امام بودن در ذهنشان نقش می بندد؛آیا ..