برچسب : ربا; نزول; بانکداری ربوی;

  • نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد؟
    نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد؟

    با افزایش نرخ تورم در سال گذشته نرخ سود سپرده‌های بانکی جذابیت خود را تا حدودی برای مردم از دست داد، اما گفته می‌شود بانک مرکزی بر ..