برچسب : دهک بالایی

  • حذف یارانه بگیران کمی جدی شد
    حذف یارانه بگیران کمی جدی شد

    بعد از تصویب آیین‌نامه مربوط به حذف دهک‌های بالای درآمدی و اکنون تهیه دستورالعملی در این رابطه به نظر می‌رسد غربالگری یارانه‌بگیرا ..