برچسب : خودکشی گروهی

  • خودکشی گروهی یک خانواده در یزد
    خودکشی گروهی یک خانواده در یزد

    چهارعضو یک خانواده غیربومی ساکن در یزد با مصرف قرص برنج و تزری زیاد انسولین دست به خودکشی زدند. به گزارش ایلنا، روزهای پایانی ه ..