برچسب : بلیت ارزان

  • بلیت‌های نجومی پروازهای داخلی!
    بلیت‌های نجومی پروازهای داخلی!

    شرکت های هواپیمایی برای دومین بار طی هفت ماه گذشته سقف نرخ بلیت پروازهای داخلی را افزایش دادند؛ به گونه‌ای که سقف نرخ بلیت برخی مس ..