برچسب : آمریکا؛ ترامپ؛ جنگ؛ عمان؛ مذاکرات

  • ارسال پیام از طریق عمان برای تهران
    ارسال پیام از طریق عمان برای تهران

    ایران از طریق عمان پیام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را دریافت کرد. در این پیام درباره حمله به ایران هشدار داده شده است. به گز ..