برچسب : آذری جهرمی; وزیر روحانی;

  • کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات
    کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

    نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز پارلمان از توضیحات وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال محمود نگهبان سلامی قانع نشدند. به گزارش خبرن ..