ملت ما
کدخبر : ۹۹۹۹
مرتبط با : ویدئو
تاریخ : ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۱:۱۲
قابل توجه آقای رییس جمهور …

در جهنم خدا یک جایی دارد که فشار عذابش مساوی است با گناه ۳۶ میلیون انسان . آنجا جای من است …

کلیپ قابل تامل و هشدار دهنده از سخنان شهید رجایی …

در این ویدئو که حاوی پیام مهم اخلاقی به کسانی است که مسئولیت پذیرفته اند، شهید رجایی به استعاره بیان می دارد:

در جهنم خدا یک جایی دارد که فشار عذابش مساوی است با گناه ۳۶ میلیون انسان. آنجا جای من است که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی ۳۶ میلیون انسان اثر می گذارد.  یک بله و یک نه، سرنوشت ۳۶ میلیون انسان را تحت الشعاع قرار می دهد!!