ملت ما
کدخبر : ۶۸۱۲
مرتبط با : سیاسی
تاریخ : ۴ مرداد ماه ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶:۴۹
اگر محمد علی نجفی اعدام شود…

طبق آنچه گفته‌اند، حکم دادگاه محمد علی نجفی وزیر و شهردار پیشین طی چند روز آینده اعلام می‌شود.

جدای همه بحث‌ها و احتمالات و حدس و گمان‌ها که دربارۀ سرنوشت و فرجام این پرونده و امکان یا ناممکنی سازش در آن اعلام می‌شود یک نکته تاریخی دربارۀ آن وجود دارد.

تا کنون و طی ۴۰ سال در جمهوری اسلامی تنها یک بار اتفاق افتاده که هم وزیر خارجه در رژیم گذشته اعدام شود (عباس علی خلعت‌بری) و هم وزیر خارجه در جمهوری اسلامی (صادق قطب‌زاده) و مورد دیگری سراغ نداریم.

اما اگر حکم صادره برای محمد علی نجفی اعدام (و به بیان دقیق‌تر قصاص) باشد و این حکم اجرا شود آن‌گاه در جمهوری اسلامی هم وزیر آموزش و پرورش در رژیم گذشته اعدام شد (فرخ‌رو پارسا) و هم وزیر آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی (محمد علی نجفی) راهی چوبۀ دار می‌شود.

همچنین اگر حکم صادره اعدام باشد و اجرا شود آن‌گاه در جمهوری اسلامی هم شهردار تهران در رژیم گذشته اعدام شده (غلامرضا نیک‌پی) و هم شهردار تهران در جمهوری اسلامی (محمد علی نجفی).

البته این گزاره‌ها همه منوط به صدور حکم اعدام و تأیید آن و اجرا و عدم گذشت تا لحظۀ آخر است و این سیب که رنگ خون گرفته چه بسا تا لحظۀ فرود همچنان چرخ بخورد و اتفاق دیگری رقم بخورد اما اگر رقم نخورد و اگر اعدام در کار باشد گزاره های بالا قابل طرح می‌شوند.