ملت ما
کدخبر : ۵۵۹۷
مرتبط با : اقتصادی
تاریخ : ۹ تیر ماه ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۴:۳۴
جزئیات فساد ۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی گروه “هاشمی‌ها و شازده”

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز ۹ تیرماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. مشروح جلسه دادگاه را به نقل از سایت میزان می‌خوانیم:

رسیدگی به اتهامات مریم هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شد، محمد هاشمی فرزند محمدرضا، علی هاشمی فرزند محمد، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا، محمدرضا هاشمی فرزند محمد، حسن هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اکبر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی با ۲۶۴ نفر شاکی، صبح امروز ۹ تیرماه سال جاری در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی ضمن تشریح ماده ۳۵۲، ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده حاضر دارای ۶۲ جلد و ۱۰ متهم است که مبلغ جذب سرمایه در این پرونده ۶۹ میلیارد تومان می‌باشد.

قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست پرونده را قرائت کند.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: مریم هاشمی فرزند محمد، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

وی افزود: محمد هاشمی، فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

نماینده دادستان بیان کرد: علی هاشمی، فرزند محمد متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال و جعل یک فقره ضمانت‌نامه و استفاده از آن و پولشویی به مبلغ ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار و انتقال هتل صفای کربلا.

وی افزود: مصطفی هاشمی، فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

نماینده دادستان تصریح کرد: محمدرضا هاشمی، فرزند محمد متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

وی ادامه داد: حسن هاشمی، فرزند علی اکبر، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

نماینده دادستان افزود: ابوالفضل هاشمی، فرزند غلامحسین متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.

وی تصریح کرد: محسن ثابت قدم راسخ، فرزند علیرضا متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال.

نماینده دادستان گفت: ابراهیم مختاری، فرزند احمد، متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال.

وی ادامه داد: بهرام شازده احمدی، فرزند اکبر، متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به مبلغ ۵۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال.

نماینده دادستان در ادامه گفت: متهمه مریم هاشمی، دارای دفاتر غیر رسمی در برخی شهر‌ها از جمله تهران و مشهد می‌باشد که این دفاتر وظیفه جذب نقدینگی را داشتند و تاکنون مبادرت به جذب سرمایه از ۸ هزار نفر از شهروندان نموده‌اند.

وی گفت: مریم هاشمی، اقدام به جذب میلیونی و میلیاردی سپرده‌های مردم در قالب قرارداد‌های صادرات گندم، خاویار و مواد پتروشیمی نموده است و اقدام به عملیات بانکی خارج از نظام بانکی و پرداخت ۲۰۰ تا ۲۵۰ و ۳۰۰ درصد سود کرده است.

نماینده دادستان بیان کرد: طبق اظهارات مریم هاشمی، علی نقیان به واسطه فردی به نام حمیدی که معاون وزیر جهاد کشاورزی بوده محصولات فرازمینی همچون گندم، جو و چغندر کشت می‌کردند و سود آن را به سرمایه گذاران پرداخت می‌کردند.

وی افزود: متهمه مریم هاشمی قبل و بعد از تاسیس شرکت نادین فرتاک پارسیان با ادعای واردات و صادرات شیرینی جات، خاویار، محصولات نفتی، صادرات گوجه، کشت و صنعت زمستانه قراقستان و … مبادرت به جذب سپرده با سود‌های بالا در قالب عقد مضاربه می‌کرده که با ناتوانی از بازپرداخت سود مورد شکایت سپرده گذاران قرار می‌گیرد.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهمه مریم هاشمی افرادی از قبیل: محمدهاشمی، حسن هاشمی، علی هاشمی و محمدجواد هاشمی و یاسر عزیزی و محمودی را معرفی می‌کرد که آن‌ها مبادرت به جذب سپرده می‌کنند و از این رهگذر سود کسب می‌نمایند. متهم مریم هاشمی با توجهبه رونق سپرده‌گذاری افرادی مثل ابراهیم مختاری و بهرام شازده را معرفی می‌کند که آن‌ها مبادرت به جذب سپرده کرده و سود آن را ۲۰۰ درصد اعلام می‌کنند و صد درصد دیگر را به نام خود اخذ می‌کردند.

نماینده دادستان با بیان اینکه تبلیغات از طریق پیامک و به صورت زبانی بوده گفت: متهم هاشمی با طراحی سناریو‌های مختلف مثل بلوکه شدن بخشی از پول در خارج یا مطرح کردن سوئیفت و تحریم‌های جدید و با مطرح کردن اینکه به دلیل تحریم‌های جدید نمی‌تواند پول را وارد کشور کند از ارائه مبالغ و سود به سپرده‌گذاران اجتناب می‌کرد و زمانی که سپرده‌گذاران شکایت می‌کردند با شایعه سکته و بیماری مظلوم نمایی می‌شد.

نماینده دادستان به عناصر متشکله جرم پرداخت و عنصر قانونی، مادی و روانی را در این پرونده تشریح کرد و گفت: آنچه چهره مجرمانه به متهمین در این پرونده داده است نتیجه مجرمانه و قصد مجرمانه بوده که آن‌ها قصد حیف و میل اموال با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور را داشته‌اند.

وی به شرح اتهامی متهمین این پرونده پرداخت و گفت: متهمه مریم هاشمی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده‌گذاری و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی.

نماینده دادستان در بیان ادله انتسابی به مریم هاشمی توضیح داد: متهمه اقدام به جذب نقدینگی مردم و سرمایه‌گذاری وجوه در واردات گندم و صادرات زعفران می‌کرده است همچنین وی سرمایه‌گذاری در شرکت نیلگون افق، مشارکت در ساخت هتل در کربلا و … اشاره کرده است.

وی گفت: در خصوص آقای محمودی که متهم به همکاری با او اشاره کرده است اطلاعاتی به دست نیامد و طبق تحقیقات سپرده‌گذاری در شرکت نیلگون افق صحت ندارد.

نماینده دادستان افزود: متهمه مریم هاشمی به واسطه نزدیکان و خویشاوندان مبادرت به جذب سرمایه کرده است او در این باره گفته وجوه را در شرکت داخل و خارج سرمایه گذاری کرده است، اما درباره اینکه در چه شرکتی و طی چه اسنادی انجام داده اطلاعاتی به ما نداد و همکاری نکرد.

وی با اشاره به تحقیقات انجام شده به چکیده‌ای از آن اشاره کرد و گفت: متهمه مریم هاشمی قرارداد‌هایی را با شرکت‌های زیر منعقد می‌کند از جمله قرارداد هتل کربلا، قرارداد هتل آکسفورد، قرارداد شرکت کشت کتان در استرالیا، تاسیس کلینیک توانبخشی معلولین، و …

وی ادامه داد: متهمه مریم هاشمی در خصوص همکاری با نهاد‌های حاکمیتی اقرار کرده که با هیچ کدام از این نهاد‌ها همکاری نداشته‌ام.

نماینده دادستان گفت: با بررسی ادعا‌های متهمه مریم هاشمی، وی هیچ دلیلی برای اثبات ادعا‌های خود ارائه نکرده است.

وی در ادامه به چگونگی ارتباط کاری مهدی هاشمی با متهمه مریم هاشمی پرداخت.

وی همچنین اظهارات برخی دیگر از متهمین را که در پرونده موجود بود قرائت کرد.