یادتان هست آقای رییس‌جمهور؟
حقیقت اما راه خودش را رفت و تاریخ نشان داد که چه کسانی درست پیش‌بینی می‌کردند. کاش به توصیه شخص آقای رییس‌جمهور، کارنامه دولت فعلی را وارد کتاب‌های درسی مدارس کنند تا شاید درسی باشد برای سیاستمداران بعدی!
«در این هفت ماه سختی که از ویروس کرونا و تحریم داشته ایم، هیچکس به کمک ما نیامد.

آمریکا که شرورتر از این حرف ها است، نیامد بگوید تا زمانی که کرونا هست تحریم ها را بردارم، اگر یک جو عقل داشت و به تاریخ خودش می‌اندیشید این کار را می‌کرد، اما در این هفت ماه تحریم های جدید را هم بر ما تحمیل کرد.» اینها صحبت‌های منتقدان تند و تیز برجام نیست. صحبت‌های مخالفان سیاسی دولت هم نیست.

اینها عین سخنانی است که روز گذشته (۱۵شهریور) و توسط رییس‌جمهور روحانی ایراد شده است. کاش کسانی بودند تا به رییس جمهور یادآوری کنند که او و بخش اعظم همکارانش در دولت، کشور را  ۶-۵ سال معطل برجام و دولت‌هایی کردند که حالا بعد از هفت سال آقای روحانی با این ادبیات از آنها یاد می‌کند. کاش کسی هم پیدا شود و عتاب‌های تند و تیز آقای رییس جمهور به منتقدان برجام و حواله دادن آنها به جهنم را یادآوری کند که در روزگاری که او خوشحال از یک توافق بدون ضمانت اجرایی، منتقدان را توصیه به شستن صورت‌شان با صابون می‌کرد، کسانی هم بودند که وضعیت امروز را پیش بینی می‌کردند ، اما گوش‌های شنوای دولت سنگین‌تر از آن بود که این سخنان را بشنود.
حقیقت اما راه خودش را رفت و تاریخ نشان داد که چه کسانی درست پیش‌بینی می‌کردند. کاش به توصیه شخص آقای رییس‌جمهور، کارنامه دولت فعلی را وارد کتاب‌های درسی مدارس کنند تا شاید درسی باشد برای سیاستمداران بعدی!
تاریخ انتشار : ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۵
شناسه مطلب : 18237
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی