اصلاح طلبان با سه بحران جدی مواجه هستند؛   ١- بحران کارآمدی٢- بحران اجتماعی ٣- بحران داخلی. این سه بحران به صورت جدی مانند شبح بر سر اصلاحات در حال چرخش است. بحران کارآمدی از پی نارضایتی جامعه از عملکرد حسن روحانی و انفعال مجلس دهم و فراکسیون‌امید و بی عملی شهرداری مورد حمایت اصلاح طلبان به وجود آمده است. این نارضایتی خود را به صورت واضح در بیان و نظر مردم نشان داده است. تورم و رکود در کنار مساله اشتغال از چالش های اصلی مردم است که در این میان اصلاح طلبان حتما باید پاسخگو باشند. مردم دولت روحانی را حل کننده مسائل خود و اصلاح طلبان را کارآمد

نمی‌دانند. بحران دوم ، بحران مقبولیت اجتماعی است. انتخابات مجلس یازدهم نشان داد که اصلاح طلبان در جامعه مقبولیت ندارند و از بدنه رای خود و سایر اعضای جامعه جدا افتاده اند. این شکاف موجب شده که اصلاح طلبی با بحران مقبولیت مواجه شود. بحران سوم مساله اختلاف های داخلی اصلاح طلبان است. این اختلاف میان طیف چپ و راست اصلاحات به صورت جدی قابل مشاهده است. طیف عمل‌گرا طرف مقابل را به تندروی و آرمان‌خواهی متهم می‌کند و طرف مقابل ، عمل گرایان را متهم به بی اصولی می کنند. نشانه این بحران هر روز بیشتر از قبل عیان می شود و به این زودی پایان نمی پذیرد. این سه بحران به صورت جدی ، اصلاحات را فرا گرفته است. آیا راهی برای حل این بحران ها وجود دارد؟

تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۴
شناسه مطلب : 17136
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی