برچسب : گرانی خودرو

  • گشایشی که نشد
    گشایشی که نشد

    روز گذشته معاون اول رییس جمهوری خبر داد که طرح فروش اوراق سلف نفتی که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دول ..