برچسب : کمک معیشتی

  • یک بام و دو هوای دولت
    یک بام و دو هوای دولت

      هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به طرح جدید کمک معیشتی دولت گفت: باید به یک‌سوم جامعه برای چهارماه یک بسته کمک معیش ..

  • مبنای شناسایی مشمولان دریافت یارانه حمایتی
    مبنای شناسایی مشمولان دریافت یارانه حمایتی

    ارانه در ابتدا به همه مردم داده شد اما در سال‌های قبل ۴.۵ میلیون یارانه‌بگیر به‌تدریج حذف شده‌اند. مقرر شد به دو سوم جمعیت بسته مع ..