برچسب : کالابرگ

  • ۶۰ میلیون ‌نفر کالا‌برگ می‌گیرند
    ۶۰ میلیون ‌نفر کالا‌برگ می‌گیرند

     طرح تامین کالاهای اساسی، ۲ جامعه هدف دارد؛ اول 40‌میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند، به ازای هر نفر 60 هزار تومان و دوم 20 میلیون ..