برچسب : ژنرال

  • ژنرال‌ها، مسوولیت‌پذیر باشید
    ژنرال‌ها، مسوولیت‌پذیر باشید

    «درست است برجام به نتیجه‌ای ختم نشد و منافعی که پیش‌بینی شده بود را برای‌مان به ارمغان نیاورد، اما در عوض حقانیت ما در مجامع بین‌ا ..