برچسب : پرونده هسته ایی

  • درس‌هایی از ۱۷ سال پرونده هسته ‌ای
    درس‌هایی از ۱۷ سال پرونده هسته ‌ای

    مهدی محمدی: چندان خوشایند نیست اما معلوم نیست خیلی هم بد باشد. پس از 17 سال که از آغاز پرونده هسته‌ای ایران می‌گذرد، دوباره در نقط ..