برچسب : معاون اول

  • رضایتمندی مردم از دولت بالا رفته است!
    رضایتمندی مردم از دولت بالا رفته است!

    معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط کرونایی نشان داد که توان فرهنگی و انسجام داخلی کشور بسیار قوی است، تاکید کرد: کادر درمانی ..