برچسب : محمود واعظی

  • گشایشی که نشد
    گشایشی که نشد

    روز گذشته معاون اول رییس جمهوری خبر داد که طرح فروش اوراق سلف نفتی که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دول ..

  • مخالفت دولت با خلع ید از مالک هفت تپه !
    مخالفت دولت با خلع ید از مالک هفت تپه !

    کارگران هفت تپه در انتظار اجرایی شدن گزارش دیوان محاسبات و خلع ید از مالک هفت تپه هستند اما به نظر می‌رسد دولت رغبتی برای این کار ..