برچسب : مانلی

  • سوژه آقازاده قصه مانلی
    سوژه آقازاده قصه مانلی

    چند سال پیش مستندی با عنوان «پول و پورن» درباره قاچاق و تجارت دختران ایرانی ساخته شد؛ با سوژه‌ای بشدت اجتماعی و البته دردناک که شخ ..