برچسب : خورشید

  • پیشگیری از سرطان با ویتامین خورشید!
    پیشگیری از سرطان با ویتامین خورشید!

    اگرچه به نظر می رسد ویتامین D بیشترین اثر محافظتی را در برابر سرطان های روده بزرگ و خون دارد، پژوهشگران شواهدی یافتند که حتی در ان ..