برچسب : تغییرات ساختاری

  • خطر فرمالیسم؛ پاشنه آشیل مجلس یازدهم
    خطر فرمالیسم؛ پاشنه آشیل مجلس یازدهم

     مجلس یازدهم که روز 7 خرداد رسماً کار خود را برای یک دوره 4 ساله آغاز کرد، در مقایسه با ادوار قبل از خود بیشترین تعداد تغییر در من ..