«محمد حسین فرهنگی»، سخنگوی هیات رئیسه و نماینده مردم تبریز در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات گفت: مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات در روز صبح ‌دوشنبه یعنی چهارم مردادماه برگزار می شود.

او در رابطه با سابقه کاری بذرپاش گفت: در آئین‌نامه نیامده بیست سال سابقه چه ویژگی باید داشته باشد، اینکه برخی می گویند سابقه کار صرفا باید دولتی باشد چنین چیزی در آئین نامه نیامده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: دیگر امکان بازگشت و برکناری رئیس دیوان محاسبات وجود ندارد و او انتخاب شده است. ۲/۵