چشم انتظار دولت جوان حزب اللهی می مانیم تا انشاالله با باورمندی به توان ها و ظرفیت های داخل، آنها را بیش از پیش شکوفا کند و ایرانی عزیزتر و سربلندتر را به جهان معرفی نماید.

 مهدی فضائلی: تلاش برای القای یاس و ناامیدی بطور پیوسته، پرانرژی، با انگیزه و آگاهانه از سوی دشمنان و از سر غفلت توسط برخی دوستان دنبال می شود.

رهایی از چنبره ناامیدی و تیره و تار دیدن اوضاع نیاز به ایمان قوی، توانمندی‌های روحی،کلان نگری، اشراف و آگاهی به جوانب امور، توجه به مسیرهای طی شده و آشنایی با اوضاع عالم دارد.

از جمله آگاهی های موثر در خوش‌بینی و به عبارتی واقع بینی از سویی و درک اهمیت و نقش مدیریت از سوی دیگر، شناخت ظرفیت های بالفعل و بالقوه کشور است.

بر اساس یکی از جدیدترین گزارش های تهیه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که از معتبرترین و موثرترین مراکز پژوهشی کشور به شمار می رود فهرست برخی از این ظرفیت ها به شرح زیر است.

* منابع‌طبیعی:‌ نفت‌ و گاز ‌و ‌مواد‌معدنی

– رتبه‌دوم‌ذخایر‌گاز/‌ رتبه‌چهارم‌ذخایر‌نفت

–  رتبه‌ پانزدهم‌کشورهای‌دارای‌منابع‌معدنی‌غنی‌با ‌۶۰ نوع‌محصول‌معدنی/‌ رتبه‌ زیر‌۱۰ در ‌ذخایر ‌قلع، ‌آهن، ‌مس

*گردشگری:‌ جاذبه‌های‌بالا در کنار هزینه‌های ‌پایین

– ۵ام:‌تنوع‌اقلیم‌آب‌وهوایی‌و‌ اکوتوریستی

– ۹ام:‌جاذبه‌های‌تاریخی ‌و ‌تعداد ‌سایت‌های ‌میراث ‌جهانی ‌طبیعی‌ شناسایی ‌شده ‌توسط‌ یونسکو

* موقعیت ‌استراتژیک‌ جغرافیایی: ‌ترانزیت، ‌حمل ‌و ‌نقل ‌و‌ تقاضای بالا در‌ همسایگان

❑برخورداری‌از‌۲۴ مرز‌جاده‌ای‌بین‌المللی،‌۵ مرز‌ریلی‌و‌بیش‌از‌۱۱ بندر‌ تجاری‌کوچک‌و‌بزرگ

❑عبور‌حدود‌٪۴۰ نفت‌دنیا‌از‌تنگه‌ی‌هرمز‌همه‌روزه

❑قرار‌گرفتن‌در‌مسیر‌کریدورهای‌ترانزیتی‌بین‌المللی

❑عمق ‌استراتژیک‌و‌اقتدار‌منطقه‌ای

*نیروی کار: نیروی جوان و تحصیل‌کرده

❑سهم حدود ۴۵ درصدی جمعیت ۱۵ تا ۴۰ ساله از کل جمعیت کشور

□تعداد دانشجویان به ازاء هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بالاتر از فرانسه و انگلستان و در کنار آمریکا و استرالیا

*حوزه‌های علم و فناوری

❑رتبه اول منطقه و شانزدهم جهانی برحسب مقالات و مدارک علمی

❑ رتبه دوم در زمینه پیشرفته‌ترین کشور‌ها در حوزه سلولهای بنیادین

❑از نظر تولیدات زیست‌فناوری در رتبه ۱۳ جهان و اول منطقه در سال ۲۰۱۷

❑هشتمین کشور دنیا در پرتاب ماهواره

❑پنجمین کشور در نانو در سال ۲۰۱۶

❑رتبه ۲۱ کیفیت تولیدات مقالات علمی

❑سریعترین نرخ رشد علمی جهان با ۱۱ برابرِ نرخ رشد میانگین جهانی

❑رتبه ۱۷ از نظر تعداد دانشگاه‌های برتر در نظام رتبه‌بندی تایمز

❑جزء ده کشور اول دنیا در المپیاد‌های علمی

❑ سومین کشور در تربیت مهندس در سال ۲۰۱۸

توجه به فهرست فوق که کامل هم نیست گوشه ای از ظرفیت های متنوع ایران عزیز را نشان می دهد. ظرفیت هایی که وجود مدیریت های توانمند و باورمند به این ظرفیت ها، آنها را به فعلیت می رساند و آثار و برکاتش را نمایان می سازد.

جریان ها،کارشناسان و مدیران سطوح مختلفی که این ظرفیت ها را نمی بینند و به آنها باور ندارند و برای گره گشایی از مشکلات کشور، چشم و امیدشان به دست های دشمن خبیث است، بزرگترین مانع پیشرفت کشور بوده و هستند.

 چشم انتظار دولت جوان حزب اللهی می مانیم تا انشاالله با باورمندی به توان ها و ظرفیت های داخل، آنها را بیش از پیش شکوفا کند و ایرانی عزیزتر و سربلندتر را به جهان معرفی نماید.

تاریخ انتشار : ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۸
شناسه مطلب : 17637
برچسب ها
ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی